Podstawowe figury w tańcu towarzyskim – jakie są?

Istnieje bardzo dużo odmian tańca towarzyskiego. Dzielą się one na tańce standardowe, latynoamerykańskie, użytkowe i sportowe. Uprawianie poszczególnych tańców wiąże się z wykonywaniem określonych figur tanecznych. Oto zestawienie niektórych z nich w zależności od tańca.

Tańce standardowe figury

Do tańców standardowych zalicza się walc angielskitangowalc wiedeńskiquickstep oraz foxtrot.

Figury teneczne w walcu wiedeńskim

Walc wiedeński składa się jedynie z pięciu figur. Są to: krok zmienny, obrót w prawo, obrót w lewo, fleckerl w prawo i fleckerl w lewo. Kroki w walcu wiedeńskim nie są skomplikowane, nauczenie się ich wymaga jednak wielu treningów.

Obrót w prawo (natural turn)

Rozliczenie rytmiczne do trzech.

Kroki dla partnera

1. Prawą nogę postaw w przód (1);

2. Lewą nogę dostaw do prawej (2);

3. Prawą nogę pozostaw w miejscu (3);

4. Lewą nogę postaw w tył (1);

5. Prawą nogę dostaw do lewej (2);

6. Lewą nogę pozostaw miejscu (3).

Kroki dla partnerki

1.Lewą nogę postaw w tył (1);

2. Prawą nogę dostaw do lewej (2);

3. Lewą nogę pozostaw w miejscu (3);

4. Prawą nogę postaw w przód (1);

5. Lewą nogę dostaw do prawej (2);

6. Prawą nogę pozostaw w miejscu (3).

Figury taneczne w fokstrocie

Początkowo fokstrot charakteryzował się dowolnością kroków, jednak dość szybko wprowadzono do niego zasady. Ten typ tańca cechują kroki wolne i szybkie, tańczenie po linii prostej lub w obrotach w prawo, a także kroki boczne. Ponadto, w fokstrocie ważne są figury otwarte połączone z akcją swingową.

Krok boczny

1. Postaw lewą nogę w bok;

2. Prawą nogę trzymaj w miejscu;

3. Lewą nogę trzymaj w miejscu.

Krok do tyłu

1. Prawą nogę postaw w tył;

2. Lewą nogę postaw w tył;

3. Prawą nogę postaw w tył.

Tańce latynoamerykańskie

Do tańców latynoamerykańskich zalicza się sambęrumbęcha-chępasodoble oraz jive. Dawniej należało do nich również tango.

Figury taneczne w sambie

Do podstawowych figur w sambie należą: whisk, promenada, volta, kick ball change czy rolling off the arm.

Kick ball change

Ta figura składa się z kopnięcia w przód i zmiany nogi. Ruch można rozpocząć od wybranej nogi.

1. Kopnięcie lub strząśnięcie lewą nogą, po tym ruchu noga naturalnie wraca do pozycji wyjściowej;

2. Lekko odepchnij się od podłogi lewą nogą z tyłu i postaw ją w tym samym miejscu;

3. Postaw krok prawą nogą.

Volta

1. Prawą nogę ustaw przed lewą nogą (cuban cross);

2. Lewą nogę skieruj na bok i lekko do tyłu bez przenoszenia ciężaru ciała, palce skieruj na zewnątrz;

3. Przenieś połowę ciężaru ciała na lewą nogę i przeciągnij prawą nogę przed lewą (cuban cross);

4. Powtórz punkt 2 i 3 dwukrotnie.

Figury w rumbie

Jednymi z ważniejszych figur w rumbie są obrotynew yorkhand to hand oraz spot turn.

Figura New york

Kroki dla partnera

1.Przenieś ciężar ciała na prawą nogę;

2. Lewą nogę przenieś w przód ze skrętem w prawo;

3. Powróć na prawą nogę ze skrętem w lewo;

4. Lewą nogę postaw w bok;

5. Przenieś ciężar ciała na lewą nogę;

6. Prawą nogę przenieś w przód ze skrętem w lewo;

7. Powróć na lewą nogę ze skrętem w prawo;

8. Prawą nogę postaw w bok.

Kroki dla partnerki

1.Przenieś ciężar ciała na lewą nogę;

2. Prawą nogę przenieś w przód ze skrętem w lewo;

3. Powróć na lewą nogę ze skrętem w prawo;

4. Prawą nogę postaw w bok;

5. Przenieś ciężar ciała na prawą nogę;

6. Lewą nogę przenieś w przód ze skrętem w prawo;

7. Powróć na prawą nogę ze skrętem w lewo;

8. Lewą nogę postaw w bok.

Obrót w tańcu dla partnerki (underarm turn)

Kroki dla partnera

1.Przenieś ciężar ciała na lewą nogę;

2. Prawą nogę postaw w tył;

3. Wróć na lewą nogę;

4. Prawą nogę postaw w bok.

Kroki dla partnerki

1.Przenieś ciężar ciała na prawą nogę;

2. Lewą nogę przenieś w przód ze skrętem w prawo;

3. Wróć na prawą nogę ze skrętem w prawo;

4. Lewą nogę postaw w bok.

Tańce użytkowe figury i obroty

Należą do nich rodzaje tańca, które nie są oceniane na turniejach tanecznych m.in. twistswingtango argentyńskieboogie czy polka.

Obroty w tańcu disco polo  – DiscoFox 2 na 1

Niejeden partner chciałby zaskoczyć swoją wybrankę podczas tańca na weselu.  Obroty w tańcu disco polo występują bardzo często.  DiscoFox zwany potocznie owijańcem jest najbardziej popularną figurą taneczną w  disco polo.  Podczas wykonywania obrotu w tańcu  należy pamiętać o kilku ważnych wskazówkach ( głównie są skierowane do mężczyzn):

  • Należy trzymać pion – najważniejsza zasada w obrocie w tańcu disco polo
  • Postaraj się stać na własnych nogach – ręce powinny być połączone z ciałem
  • Nie należy obracać partnerki – partnerka powinna otrzymać kontakt/ sygnał, który pozwala obrócić się 
  • Nie należy trzymać partnerki kurczowo dłoń w dłoń

Figury w tangu argentyńskim

Elementami tanga argentyńskiego są: ułożenie stóp, pozycja ciała, krok podstawowy, sposoby wyrażania emocji, objęcia, figury (krzyk i ocho, obroty, akcenty, blokady i pasady, sakady, gancho i eleganche, boleo, colgada i volcada i.in.) oraz figury kończące tango.

Boleo z przodu

Jest to bardzo mocno akcentowany okrężny ruch nogą partnerki, wyjątkowo charakterystyczny dla tego rodzaju tańca. Partnerka podnosi stopę od podłogi i skręca nogę na bok. Następnie zawija ją wokół drugiej nogi na wysokości kolana. W ramach tej figury można wykonać boleo niskie (bajo) oraz wysokie (alto). Podobnymi figurami są także: boleo z tyłu i boleo liniowe.

Corte

Jedna z najstarszych figur w tangu. Należy do figur kończących taniec. Podczas tańca należy wykonać skłon i zrobić przerwę w ruchu. Corte jest nagłą pauzą w tańcu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *