facebook

instagram

user photo
Kategoria obiektu: Gabinet fizjoterapii
Obiekt

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

0 ocen

Informacje o obiekcie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka

Centrum jest unikalnym w skali kraju specjalistycznym szpitalem rehabilitacyjnym, realizującym poszpitalną rehabilitację leczniczą w schorzeniach kardiologicznych, neurologicznych i urazowo - ortopedycznych. Posiadamy 560 łóżek i leczymy rocznie około 8000 chorych. Liczba porad udzielanych co roku w Specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej dochodzi do 10 000. Działają tu także Poradnie Logopedyczna i Kardiologiczna. W 42 specjalistycznych salach gimnastycznych, gabinetach fizjoterapii i hydroterapii przeprowadza się miesięcznie ponad 90 000 procedur fizjoterapeutycznych.Szpital ma niezbędny dla celów rehabilitacji dział diagnostyki medycznej. GCR jest także członkiem Krajowej i Europejskiej Sieci Szpitali Promujących Zdrowie oraz Polskiej Izby Rehabilitacji. Posiada też uprawnienia do prowadzenia specjalizacji i staży kierunkowych dla lekarzy w zakresie rehabilitacji medycznej oraz specjalizacji magistrów fizjoterapii.Co proponujemy w GCR "Repty"?Świadczymy usługi lecznicze w zakresie:Kompleksowej rehabilitacji układu krążenia, układu nerwowego i schorzeniach urazowo-ortopedycznych.Pełnego zakresu usług fizykoterapii - gimnastyki lecznicze i zabiegi fizykoterapii, masaże.Diagnostyki laboratoryjnej - diagnostyka obrazowa (RTG, USG, densytometria).Diagnostyka układu krążenia (EKG spoczynkowe i wysiłkowe, Holter EKG i ciśnienia tętniczego, UKG).Badań neurofizjologicznych - EMG.Psychoterapii, Terapii mowy, Infoterapii.Na potrzeby pacjentów leczonych w GCR "Repty" zatrudnieni są następujący specjaliści:laryngolog,urolog,chirurg.W razie nagłej potrzeby GCR "Repty" zapewnia konsultację innych specjalistów.Dodatkowo:Centrum zatrudnia kapelana szpitalnego wyznania rzymsko-katolickiego, do dyspozycji chorych jest kaplica szpitalna p.w."Podwyższenia Krzyża Świętego". Chorzy mogą korzystać ze sklepu spożywczego, kiosku, księgarni, poczty, kawiarni, kina, biblioteki a w ramach zleceń także z muzykoterapii.

GALERIA OBIEKTU

Oferta

Obiekt nie posiada lub nie uzupełnił oferty

Adres obiektu

Udogodnienia

Brak danych

Opinie o Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Repty" Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. Gen. Jerzego Ziętka