facebook

instagram

user photo
Kategoria obiektu: Gabinet fizjoterapii
Miasto: Opole
Obiekt

Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

0 ocen

Informacje o obiekcie Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu

Uczelnia kształci studentów w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach:Studia 5 letnie mgr stacjonarne i niestacjonarne- Kierunek FizjoterapiaStudia I stopnia- Kierunek Fizjoterapia- Kierunek Pielęgniarstwo- Kierunek Położnictwo- Kierunek Kosmetologia- Kierunek DietetykaPo ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł licencjata pielęgniarstwa, licencjata położnictwa lub licencjata. Studia II stopnia- Kierunek Fizjoterapia- Kierunek Pielęgniarstwo- Kierunek Położnictwo- Kierunek KosmetologiaPo ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł magistra pielęgniarstwa lub magistra.W przyszłości planowane jest rozszerzenie działalności Uczelni i otwarcie nowych kierunków kształcenia.Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu bierze udział w programie ERASMUS+Program Erasmus + jest otwarty dla następujących krajów:28 państw członkowskich Unii Europejskiej,państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;państwa kandydujące do UE: Turcja, była jugosłowiańska republika Macedonii;Nasi studenci, obok przedmiotów kierunkowych uczą się również języków obcych (angielski lub niemiecki do wyboru) oraz informatyki, aby po skończeniu studiów móc swobodnie funkcjonować w dzisiejszym świecie, zarówno w kraju, jak i zagranicą.Naszym studentom zapewniamy możliwości wszechstronnego rozwoju. Działają liczne studenckie koła naukowe oraz sportowe.Chcemy, aby każdy student naszej uczelni mógł się wszechstronnie rozwijać i kształcić.Uczelnia organizuje również konferencje i sympozja naukowe, z udziałem zaproszonych wykładowców. Przy organizacji tego typu spotkań dużą aktywnością wykazują się studenci – członkowie kół naukowych.Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa ściśle współpracuje w dziedzinie naukowo-dydaktycznej z Akademią Medyczną we Wrocławiu oraz z Uniwersytetem Opolskim.

GALERIA OBIEKTU

Oferta

Obiekt nie posiada lub nie uzupełnił oferty

Adres obiektu

Udogodnienia

Brak danych

Opinie o Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła Zawodowa w Opolu