1

Informacje o obiekcie

Dane niezbędne do utworzenia konta

  Wszystkie dane będzie można edytować po dodaniu konta.

 Jeżeli żadna z podanych kategorii nie pasuje wybierz ogólną kategorię obiekt.

2

Weryfikacja

3

Dodatkowe informacje