facebook

instagram

user photo
Kategoria obiektu: Gabinet fizjoterapii
Miasto: Pruszków
brak
brak
Obiekt

Centrum Terapii Wspierania Rozwoju Dziecka Sensis Monika Kulesza

0 ocen

Informacje o obiekcie Centrum Terapii Wspierania Rozwoju Dziecka Sensis Monika Kulesza

* Konsultacje / diagnozy- konsultacja psychologiczna- konsultacja psychologiczna środowiskowa (na terenie Pruszkowa i okolic)- diagnoza intelektu testem WISC-R - Skala Inteligencji Wechslera dla Dzieci w wieku 6-16 lat (spotkanie + opinia)- diagnoza ryzyka dysleksji - diagnoza gotowości szkolnej (1-2 spotkania + opinia) - diagnoza profilem psychoedukacyjnym PEP-R (zwykle 2-3 spotkania* z dzieckiem + opinia) - diagnoza procesów integracji sensorycznej (zwykle 2-3 spotkania* z dzieckiem, omówienie z rodzicami + opinia) - diagnoza logopedyczna * Badania przesiewowe:Bezpłatne badania przesiewowe prowadzone są w Centrum SENSIS 1 raz w miesiącu.* Terapie - zajęcia indywidualne:- terapia psychologiczna - terapia integracji sensorycznej - terapia integracji sensorycznej z Forbrain® (słuchawki Forbrain® wykorzystujące przewodnictwo kostne i dynamiczny filtr, do treningu słuchowo – głosowego) - terapia ręki - terapia ręki - terapia logopedyczna – dzieci - terapia logopedyczna – dzieci - terapia logopedyczna – dorośli - Forbrain®* Zajęcia wspomagające rozwój - grupowe- zajęcia ogólnorozwojowe dla dzieci 2-3 – letnich- Grafosensoryka® dla dzieci 4-5 letnich* Treningi umiejętności społecznych - grupy 4-6 osoboweTrening Umiejętności Społecznych – zajęcia grupowe dla dzieci z zaburzeniami rozwoju (autyzm, zespół Aspergera), ADHD, dzieci nadmiernie nieśmiałych, z trudnościami w nawiązywaniu relacji rówieśniczych. Zajęcia mają na celu poprawę funkcjonowania w sytuacjach społecznych, trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie (przestrzeganie zasad, uwzględnianie potrzeb innych osób, praca zespołowa), rozpoznawania, nazywania i rozumienia emocji oraz naukę radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi.* Terapie - zajęcia indywidualne- terapia integracji sensorycznej z Forbrain® (słuchawki Forbrain® wykorzystujące przewodnictwo kostne i dynamiczny filtr, do treningu słuchowo – głosowego- Forbrain®

GALERIA OBIEKTU

Oferta

Obiekt nie posiada lub nie uzupełnił oferty

Adres obiektu

Udogodnienia

Brak danych

Opinie o Centrum Terapii Wspierania Rozwoju Dziecka Sensis Monika Kulesza