Regulaminy siłowni i klubów fitness – odpowiedzialność i klauzule niedozwolone

Regulaminy siłowni i klubów fitness – odpowiedzialność i klauzule niedozwolone Dodano: 2016.08.12

Jesteś właścicielem lub managerem klubu fitness, siłowni lub innego obiektu sportowego? Sprawdź jak przygotować regulamin obiektu sportowego by dobrze chronił Twoje interesy. Zobacz jakie postanowienia są zabronione lub będą bezskuteczne. Sprawdź jak zrobić dobry regulamin siłowni.

Branża fitness

Wzrasta zainteresowanie zdrowym stylem życia w Polsce. Rośnie liczba obiektów sportowych. Co roku pojawiają się nowe siłownie, kluby fitness, szkoły tańca, kluby sportów walki. Przedsiębiorstwa i inwestorzy zakładający obiekt sportowy starają się sprostać potrzebom branży fitness jednak z drugiej strony chcą też chronić swoje interesy. W tym celu dla każdego obiektu sportowego, każdej siłowni ustanawia się wewnętrzne regulaminy normujące m.in. zasady korzystania ze sprzętu sportowego i urządzeń. Jak taki regulamin obiektu sportowego powinien wyglądać, jakie postanowienia musi zawierać a jakie są niedozwolone? Oto kompendium wiedzy o regulaminach siłowni i klubów fitness.

Obowiązek ustanowienia regulaminu obiektu sportowego

Właściciele obiektów sportowych mają obowiązek ustalić regulamin obiektu. Taki regulamin muszą więc posiadać wszystkie siłownie, fitness kluby, szkoły tańca, parki wodne, pływalnie, ośrodki narciarskie i szkoły sztuk walki. Regulamin obiektu powinien uwzględniać specyfikę obiektu oraz prawa konsumentów korzystających z usług obiektu sportowego. Co więcej klient powinien mieć możliwość zapoznać się z regulaminem przed zakupieniem karnetu, biletu lub wykupieniem pakietu treningów.

Podstawa prawna regulaminu siłowni (obiektu sportowego)

Wymagania wobec regulaminu obiektu sportowego w tym siłowni i klubu fitness. Podstawą prawną która reguluje obowiązek sporządzenia regulaminu siłowni jest Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych. Ustawa przewiduje że każdy klub fitness, siłownia i inny obiekt sportowy jak stadion, boisko czy klub powinien mieć regulamin.

Więcej o prawie dla fitnesu

Co musi zawierać regulamin siłowni i klubu fitness:

Przed wszystkim regulamin obiektu sportowego powinien określać warunki bezpieczeństwa i zasady zachowania się osób na obiekcie. Bardzo ważne jest opracowanie instrukcji postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego zagrożenia w siłowni.

Dodatkowo regulamin powinien określać:

 • zakres usług świadczonych na obiekcie sportowym
 • odpowiedzialność obiektu sportowego za klientów

Klauzule niedozwolone w regulaminach siłowni i klubów fitness

W działalnościach sportowo-rekreacyjnych często może dochodzić do wypadków lub urazów klientów korzystających z obiektu sportowego. Szczególnie dotyczy to klubów i siłowni organizujących zajęcia crossfit, zajęcia ze sportów walki oraz sekcje gimnastyczne. Warto wspomnieć że klienci siłowni są konsumentami i przysługuje im szczególna ochrona prawna. Często osoby które odniosły uraz w trakcie treningu crossfit lub ćwiczeń na siłowni dochodzą odszkodowań od klubu sportowego. Z tego powodu w regulaminach siłowni spotyka się postanowienia mówiące, że osoby trenujące na siłowni robią to na własne ryzyko i odpowiedzialność, a klub fitness nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje powstałe podczas treningu. Takie postanowienie niestety jest uznawane za naruszające art. 385 pkt 1 k.c. Ten artykuł kodeksu cywilnego stanowi, że za niedozwolone postanowienia umowne (co dotyczy też regulaminów) należy uznać takie, które wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szkody na osobie.

 

Innym przykładem klauzuli która jest niedozwolona to postanowienie mówiące o zmianie miejsca prowadzenia zajęć sportowych bez zgody klienta. W tej kwestii również wypowiedział się Prezes UOKiK odnosząc się do szkoły tańca. W skrócie jeżeli następuje zmiana miejsca prowadzenia zajęć to klient może odstąpić od umowy. W końcu osoba wybierająca się na lekcje tańca lub sztuk walki wybiera szkołę często kierując się miejscem prowadzania zajęć. Jeżeli to miejsce ulega zmianie, nawet z przyczyn obiektywnych to konsument musi mieć prawo odstąpić od umowy.

 

Generalne zasady odnoszące się do klauzul niedozwolonych nie tylko na siłowniach

Za klauzulę niedozwoloną uznaje się postanowienia:

 • brak indywidualnego uzgodnienia postanowień umowy z konsumentem,
 • kształtowanie praw i obowiązków w sposób sprzeczny i rażąco naruszający dobre obyczaje,
 • postanowienia przyznające przedsiębiorcy prawo do jednostronnego kształtowania praw i obowiązków,
 • postanowienia ograniczające prawa konsumenta, lub nieproporcjonalnie zwiększające jego obowiązki w stosunku do przedsiębiorcy,
 • postanowienia ograniczające odpowiedzialność przedsiębiorcy (w tym siłowni i klubu fitness)

Popularne postanowienia regulaminów siłowni które są niedozwolone:

 

Ćwiczenie na własne ryzyko

W tej sprawie nielegalnych postanowień w regulaminach siłowni i obiektów sportowych zapadł nawet wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie (sygn. XVII AmC 75/05) który za niedozwoloną klauzulę uznał takie postanowienie regulaminu obiektu sportowego: osoby przebywające w klubie korzystają z sauny, solarium oraz ćwiczą na własne ryzyko. Klub nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie urazy powstałe podczas treningu na sali.

 

Odpowiedzialność za rzeczy pozostawione w szafkach na obiekcie sportowym

Regulamin siłowni który ma postanowienie o tym, że przedsiębiorca nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione przez klientów obiektu sportowego w szatni lub wyznaczonych szafkach jest uznawane za postanowienie niedozwolone. Potwierdza to decyzja Prezesa UOKiK nr RWR 4/2012 która mówi że w momencie oddania kurtki w szatni dyskoteki, restauracji, basenu (więc również siłowni i klubu fitness) dochodzi do zawarcia umowy przechowania rzeczy.

 

Zwrot opłat za niewykorzystane zajęcia sportowe

Popularne postanowienie w regulaminie klubu fitness, szkoły tańca, klubu sztuk walki i innych miejscach prowadzących grupowe zajęcia sportowe/szkoleniowe. Często takie postanowienie ma formę: opłaty za niewykorzystane lekcje lub zajęcia sportowe nie podlegają zwrotowi. Takie postanowienie również jest klauzulą niedozwoloną.

Jakie inne klauzule są uznawane za niedozwolone w regulaminach siłowni i klubów fitness?

Będą to regulaminy siłowni mówiące, że klub, obiekt sportowy nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i urazy powstałe w wyniku nieprawidłowego lub nieumiejętnego użytkowania urządzeń treningowych lub siłownia nie ponosi odpowiedzialności za szkody i urazy powstałe w następstwie korzystania z urządzeń treningowych niezgodnie z przeznaczeniem lub w wyniku nieodpowiedniego zachowania się użytkownika podczas treningu lub pobytu na obiekcie sportowym.

Takie postanowienia regulaminów siłowni są zbyt ogólne, więc również naruszają zasadę ochrony konsumenta.

Prawa klientów o których powinien pamiętać każdy właściciel i manager siłowni oraz obiektu sportowego:

 • Przed podpisaniem umowy z klientem przedsiębiorca powinien udostępnić klientowi regulamin do zapoznania się
 • Jeżeli zmienią się warunki świadczenia usług na siłowni, klient może odstąpić od umowy
 • Klient ma prawo do zwrotu kosztów nie wykorzystanych zajęć sportowych, lekcji lub karnetu
 • Klient ma prawo dochodzić odszkodowania w przypadku gdy doznał kontuzji podczas korzystania z obiektu sportowego
 • Siłownia, basen, klub fitness oraz inne obiekty sportowe ponoszą odpowiedzialność za przeczy pozostawione przez klientów

 

Dlaczego klauzule niedozwolone tak często są w regulaminach obiektów sportowych

Wynika to z nieznajomości prawa przedsiębiorców oraz managerów zarządzających siłowniami i klubami fitness. Często regulaminy siłowni są po prostu kopiowane od innych obiektów publikujących swoje regulaminy w internecie bez konsultacji z prawnikiem. Siłownie i inne obiekty sportowe powinny jednak unikać klauzul niedozwolonych w swoich umowach i regulaminach ponieważ może być to uznane za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. A za takie naruszenia grożą kary dla przedsiębiorcy.

 

Jeżeli masz w swoim regulaminie klauzulę niedozwoloną to jak najszybciej zmień to postanowienie tak by dostosować je do aktualnych wymogów prawa. By sprawdzić czy Twoja siłownia lub klub fitness nie ma postanowień niedozwolonych warto sprawdzać rejestr klauzul niedozwolonych prowadzony przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów dostępny pod adresem: uokik.gov.pl

Chcesz przeczytać cały artykuł?

relacje-z-klientami-w-dobie-pandemii-jak-utrzymac-karnetowiczow-na-silowni

Relacje z klientami w dobie pandemii. Jak utrzymać karnetowiczów na siłowni?

Kiedy na zewnątrz szaleje nieznany dotychczas wirus, kolejne decyzje rządowe ograniczają działalność m.in. w branży fitness. Problem zamrożonych karnetów dotyczy wszystkich siłowni i klubów fitness w Polsce i na świecie. Jak utrzymać karnetowiczów na siłowni i czy jakiś sposób, by okiełznać ten problem?

zamkniecie-klubu-fitness-co-dalej-czy-twoj-biznes-straci-na-pandemii

Zamknięcie klubu fitness: co dalej? Czy twój biznes straci na pandemii?

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa siłownie, kluby fitness i inne obiekty sportowe pozostają zamknięte. Trudno powiedzieć, jak długo to potrwa, tym bardziej, że liczba zachorowań cały czas rośnie. Czy twój biznes straci na pandemii i czy są sposoby, by przetrwać ten trudny okres?

planowanie-rozkladu-silowni-czyli-jak-skutecznie-rozmiescic-strefy-treningowe

Planowanie rozkładu siłowni, czyli jak skutecznie rozmieścić strefy treningowe

Decydujesz się na otwarcie siłowni lub klubu fitness? Przed tobą ogromne przedsięwzięcie - i nie chodzi o samą inwestycję, bo nakłady finansowe szybko się zwrócą po zdobyciu pierwszych klientów. Tylko jak ich zadowolić? Zobacz, jak logistycznie rozmieścić strefy treningowe w swoim klubie, tak aby treningi na siłowni przynosiły jak najwięcej korzyści, a zajęcia fitness cieszyły się dużą frekwencją.

nowinki-technologiczne-w-twoim-klubie-fitness-zobacz-co-warto-wdrozyc

Nowinki technologiczne w twoim klubie fitness. Zobacz, co warto wdrożyć!

Rozwój technologiczny i wszechogarniająca komputeryzacja dotyczą już każdej branży w gospodarce światowej. Również branża fitness może korzystać z nowości technicznych i komputerowych rozwiązań. Zobacz, jakie technologiczne ulepszenia warto wprowadzić w klubie i dlaczego akurat takie posunięcie będzie dla ciebie korzystne.